titulka titulka

O VÝZVE

Výzva „VENUJ ÚSMEV“ je iniciatívou Pobočky pre Banskobystrický kraj Úsmev ako dar. V prvej etape výzvou pobočka reagovala na situáciu v súvislosti s núdzovým stavom na Slovensku. Cieľom druhej etapy je zmierniť ekonomické dopady pandémie na ohrozené skupiny ľudí. Prioritou pobočky je v súčasnosti pomôcť deťom a rodinám v Banskobystrickom kraji, ktoré mimoriadne pociťujú nepriaznivé dopady pandémie. Vďaka Vášmu príspevku sme schopní túto pomoc poskytnúť tým, ktorí ju potrebujú a venovať im dôvod na úsmev v tejto ťažkej situácii.


Ekonomický dopad pandémie je prirovnávaný k 2. svetovej vojne.

Nárast nezamestnanosti zaznamenáva historické rekordy.

20% domácností na Slovensku nemá vytvorené žiadne rezervy.*

60% domácností na Slovensku má vytvorené rezervy len na krátky čas.*

KOMU POMÁHAME

Mladí dospelí

Ľudia, ktorí len nedávno prekročili prah dospelosti aj detského domova (centra pre deti a rodinu) majú stále problém nájsť si zamestnanie a ekonomicky sa osamostatniť.

mladi dospeli

Ohrozené rodiny a osamelé matky

S existenčnými problémami sa stretávali už pred pandémiou. Teraz v jej dôsledku pociťujú ekonomickú priepasť medzi realitou a predstavou plnohodnotného fungovania rodiny ešte viac. Ešte vždy pociťujú nedostatok finančných prostriedkov na potraviny a drogériu; majú problém s udržaním bývania z dôvodu chýbajúceho príjmu v v dôsledku straty zamestnania. Stále hrozí vyňatie dieťaťa z jeho biologickej rodiny a umiestnenie do centra pre deti a rodiny.

Ohrozené rodiny a osamelé matky

Všetci títo ľudia nás stále potrebujú. Nemajú rodinu, na ktorú sa môžu obrátiť. Strata zamestnania a výdavky vynakladané na zabezpečenie základných fyziologických potrieb v kombinácii s nulovými úsporami - to je pretrvávajúca časť ich ohrozenia.

POMÔŽ A VENUJ ÚSMEV
×

Môžete nám prispieť nasledovnými spôsobmi:

Pay by square

PayBySquare

Vklad na účet

Ľubovoľnú čiastku je možné odoslať na číslo účtu pobočky Úsmev ako dar pre Banskobystrický kraj

SK29 3100 0000 0041 7001 8308

Venuj 50 € a viac a dostaneš štýlové usmievavé fusakle ako darček :)

fusakle

Nechajte nám svoje údaje a my Vás v budúcnosti radi oslovíme s informáciami o prebiehajúcich výzvach alebo ďalších možnostiach spolupráce:

AKO TO ROBÍME?

Hľadáme náhradné ubytovanie alebo prispievame na existujúce, aby sa z jednotlivcov i rodín nestali bezdomovci.

Nakupujeme hygienické a potravinové balíčky a doručujeme tým, ktorí ich nevyhnutne potrebujú.

Pomáhame s prístupom k informáciám a pomôckam na účely vzdelávania detí zo znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Poskytujeme mimoriadne odborné poradenstvo a zisťujeme bežne nedostupné informácie. Potreba týchto služieb počas mimoriadnej situácie a meniacich sa podmienok vzrastá.

POMÔŽ A VENUJ ÚSMEV

S vami máme šancu! Zachráňme ohrozené skupiny obyvateľstva.
Pár klikov a pomoc sa stáva reálnou.

ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.
Ďakujeme.


Zdieľaj túto stránku

Prispej finančnou čiastkou

POMÔŽ A VENUJ ÚSMEV

Staň sa dobrovoľníkom

KONTAKTUJ NÁS
×

Pripoj sa k nám a staň sa dobrovoľníkom. Je toľko spôsobov, ako sa dá ohrozeným ľuďom pomôcť. Podľa tvojich možností si vyberieš formu aj rozsah spolupráce. V súčastnosti uvítame napríklad pomoc s rozvozom a odovzdávaním potravinových a hygienických balíčkov alebo šitie rúšok.
Nechaj nám svoje údaje a my Ťa budeme kontaktovať.

PARTNERI

Zapojte sa s nami do spolupráce a pomôžte tým, ktorí to potrebujú. Hľadáme všetkých spoločensky zodpovedných a etických partnerov z podnikateľského aj verejného či neziskového sektora. Sponzoring zo strany organizácií nie je o tom byť „in“. Sponzoring je o srdci organizácie a jej prístupe k okoliu, ktorého je súčasťou. Vytvorme partnerstvo, ktoré pretrvá v dobrých aj ťažších časoch. Aby sme spoločne v budúcnosti mali na čom stavať.

Do výzvy sa zapojili:

logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor

O NÁS

Úsmev ako dar pôsobí na Slovensku už 38 rokov. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia podporu zo strany občianskeho združenia Úsmev ako dar. Svoje poslanie napĺňa združenie prostredníctvom pobočiek v jednotlivých krajoch. Úsmev ako dar, Pobočka pre Banskobystrická kraj, má v starostlivosti ohrozené a náhradné rodiny, osamelé mamy, deti a mladých dospelých v Banskobystrickom kraji, ktorým už 20 rokov cielene pomáha prostredníctvom terénnej práce, materiálnej pomoci, vzdelávania aj poradenstva.

×

Hľadáte pomoc pre seba, blízkeho či niekoho známeho?
Obráťte sa na nás. Vyplňte údaje vo formulári a budeme Vás kontaktovať. Alebo nám napíšte správu prostredníctvom našej facebookovej stránky Úsmev ako dar BB kraj Usmev ako dar facebook skupina

KONTAKT


Úsmev ako dar
pobočka pre Banskobystrický kraj
Severná 4
974 01
Banská Bystrica


0903 781 465


bbystrica@usmev.sk

Usmev ako dar facebook skupina